21 kwietnia 2017

Nagrodzono gimnazjalistów – laureatów konkursów przedmiotowych

W dniu 12 kwietnia 2017 r. o godzinie 12.00 w wypełnionej po brzegi sali konferencyjnej Omega na terenie Targów Kielce odbyło się uroczyste podsumowanie konkursów przedmiotowych dla uczniów gimnazjów w województwie świętokrzyskim.

Świętokrzyski Wicekurator Oświaty Pani Renata Rabczyńska, Przewodnicząca Wojewódzkiej Komisji Konkursowej pogratulowała zwycięzcom, nauczycielom, rodzicom, dyrektorom szkół sukcesów oraz wręczyła laureatom okolicznościowe medale, które jak co roku przygotowywane są specjalnie na tę okoliczność przez Kuratorium Oświaty w Kielcach.

W tym roku szkolnym odbyło się 12 konkursów przedmiotowych. Po raz pierwszy przeprowadzono konkurs języka francuskiego. Największym zainteresowaniem cieszył się konkurs języka polskiego, matematyki i biologii.

Wśród nagrodzonych 294 uczniów mamy pięcioro gimnazjalistów, którzy zdobyli tytuł laureata w trzech konkursach. Są to: Honorata Majder z Katolickiego Gimnazjum w Kielcach, Aleksandra Gil  z Publicznego Gimnazjum w Rudzie Malenieckiej, Wojciech Marzec z Publicznego Gimnazjum w Szewnie, Damian Ślusarczyk z Gimnazjum nr 1 w Skarżysku-Kamiennej oraz Mateusz Wójcik  z Gimnazjum im. św. Jadwigi Królowej w Kielcach. Laureatami w dwóch konkursach zostało 35 uczniów.

Laureaci konkursów są zwolnieni z części egzaminu gimnazjalnego obejmującej przedmiot, w którym uzyskali tytuł laureata a do wybranej publicznej szkoły ponadgimnazjalnej zostaną przyjęci niezależnie od kryteriów rekrutacji na terenie całej Polski.

Kuratorium Oświaty w Kielcach zorganizowało wojewódzkie konkursy przedmiotowe dla gimnazjów w województwie świętokrzyskim we współpracy z Samorządowym Ośrodkiem Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.