20 kwietnia 2017

I Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Solidarność Walcząca 1982-1990”

Informujemy o I Ogólnopolskim Konkursie Historycznym „Solidarność Walcząca 1982-1990”, którego organizatorem jest Stowarzyszenie „Solidarność Walcząca” z siedzibą we Wrocławiu, ul. Barlickiego 28, 50-324 Wrocław.

Cele konkursu:

  • Poznanie najnowszej historii Polski
  • Upowszechnienie wiedzy o działalności podziemnej SW
  • Przybliżenie postaw niepodległościowych i patriotycznych w latach 1982-1990
  • Ukazanie różnych dróg w dążeniu do odzyskania niepodległości
  • Pokazanie sylwetek ludzi SW

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.gazetaobywatelska.pl

Prace można przesyłać na adres Stowarzyszenia lub pocztą elektroniczną: swkonkurs@wp.pl do 15 maja 2017 roku. Finał konkursu 10 czerwca 2017 roku we Wrocławiu.