14 kwietnia 2017

Sprawozdanie z szóstego szkolenia dla nowo powołanych dyrektorów szkół i placówek oświatowych z województwa świętokrzyskiego, którzy objęli stanowisko z dniem 1 września br.

Miło nam poinformować, że w dniu 5 kwietnia 2017 r. w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach odbyło się 6. już szkolenie dla nowo powołanych dyrektorów szkół i placówek oświatowych z województwa świętokrzyskiego, którzy objęli stanowiska od 1 września br. Zgromadzonych dyrektorów powitała Pani Beata Gawęcka-Ajchel – Zastępca Dyrektora Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach.

W szkoleniu uczestniczyło 46. dyrektorów. Podczas spotkania koordynator ds. „nowych dyrektorów” – Pan Wiesław Gruszka – starszy wizytator Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii omówił zagadnienia dotyczące oceny pracy nauczyciela oraz ramowych planów nauczania w świetle najnowszych przepisów prawa oświatowego.

Uczestnicy spotkania podkreślali szczególne znaczenie organizowanych szkoleń. Informowali, że odgrywają one niezwykle istotną rolę w procesie zarządzania szkołami/placówkami.