14 kwietnia 2017

Podsumowanie konferencji dla dyrektorów tzw. „małych szkół”

 

W  dniu 6 kwietnia 2017 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Szczecnie odbyła się konferencja, w której wzięło udział 65 dyrektorów szkół prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne oraz szkół liczących do 70 uczniów, których organem prowadzącym jest jednostka samorządu terytorialnego.

Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty reprezentowała Pani Beata Gawęcka-Ajchel – Zastępca Dyrektora Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii, która otworzyła konferencję i powitała wszystkich przybyłych gości.

Pan Dariusz Meresiński – Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce, który przyjął zaproszenie na konferencję, omówił dobre praktyki współpracy samorządu terytorialnego z dyrektorami szkół prowadzonych na terenie gminy przez stowarzyszenia.

Pani Anna Dziedzic – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Szczecnie, gdzie odbywała się konferencja, dokonała prezentacji działalności szkoły. W swoim wystąpieniu podkreśliła, że dzięki pozyskanym środkom finansowym w szkole realizowane są różnorodne projekty i programy, które mają znaczący wpływ na podnoszenie jakości pracy szkoły oraz wszechstronny rozwój uczniów.

W drugiej części konferencji Pani Beata Niziołek – starszy wizytator Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach omówiła podstawę programową kształcenia ogólnego, która będzie realizowana od 1 września 2017 r., a Pani Krystyna Stępień – kierownik Pracowni Wspomagania Nauczycieli i Szkół w Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zaprosiła na cykl konferencji informacyjno-szkoleniowych przygotowujących nauczycieli do wdrożenia od roku szkolnego 2017/2018 nowej podstawy programowej.

Pani Bożena Majchrzyk – konsultant Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach przedstawiła organizację pracy i nauczania w klasach łączonych, a Pan Wiesław Gruszka – starszy wizytator Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach zapoznał dyrektorów z najnowszymi przepisami prawa z zakresu systemu oświaty, na podstawie których będą projektować organizację pracy szkoły  w roku szkolnym 2017/2018.

Konferencję podsumowała Pani Barbara Krzemińska – koordynator ds. „małych szkół”, zapraszając dyrektorów do dalszej współpracy.