13 kwietnia 2017

Program Stypendialny „Mistrzowie Chemii” Fundacji „ORLEN – DAR SERCA” dla szczególnie uzdolnionych absolwentów gimnazjów

Fundacja „ORLEN – DAR SERCA” po raz VI szuka Mistrzów Chemii. Fundacja kontynuuje ogólnopolski program stypendialny „Mistrzowie CHEMII”. Zdolni uczniowie, którzy wykazują zainteresowanie chemią mają szansę otrzymać wsparcie Fundacji na cały okres nauki w szkole średniej. Rekrutacja do programu rozpoczęła się na początku kwietnia.

Program realizowany jest we współpracy z Liceum Akademickim przy Zespole Szkół UMK w Toruniu oraz Technikum działającym w Zespole Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza w Płocku.
Stypendystami programu „Mistrzowie CHEMII” mają szansę zostać uczniowie, którzy osiągają bardzo dobre wyniki w nauce, mają na swoim koncie pierwsze sukcesy w dziedzinie chemii i angażują się
w działalność społeczną. W ramach stypendium Fundacja pokrywa koszty związane z edukacją, m. in. zakup podręczników i pomocy szkolnych, udział w programie zajęć dodatkowych i pobyt w internacie wraz z wyżywieniem. Dodatkowo stypendyści otrzymują od Fundacji comiesięczne kieszonkowe na pokrycie osobistych wydatków związanych z nauką. Ogólnopolska rekrutacja do programu odbywać się będzie dwuetapowo. Pierwszym krokiem jest wypełnienie formularza on-line, który na początku kwietnia pojawił się na stronie www.orlendarserca.pl w zakładce Nasza działalność -> Programy stypendialne.