11 kwietnia 2017

[Aktualizacja] Rowerowy Rajd Gwiaździsty – akcja Świętokrzyski Dzień Roweru

Kuratorium Oświaty w Kielcach zaprasza do udziału w Rowerowym Rajdzie Gwiaździstym do Kaczyna, który odbędzie się 10 maja 2017 roku.  Celem rajdu jest popularyzacja turystyki rowerowej wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Rajd na formułę zlotu gwiaździstego, uczestnicy startują z różnych miejscowości  i zdążają do wspólnej mety, która zlokalizowana będzie na kąpielisku nad zalewem w Borkowie ośrodku Caritas „Eko-Wypoczynek” w Kaczynie (gmina Daleszyce). Przyjazd na metę na godzinę 12.00. Na miejscu ciepły posiłek, konkursy z nagrodami oraz prezentacja na temat bezpiecznego poruszania się po drogach przygotowana przez Komendę Wojewódzką Policji w Kielcach. Rajd jest elementem akcji Świętokrzyski Dzień Roweru.

W rajdzie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Przebieg tras rajdu, ich długość i czas przebycia opracowują kierownicy poszczególnych grup szkolnych uczestniczących w rajdzie i zgłaszają je do Kuratorium Oświaty. Wyjątek stanowią grupy ze szkół z terenu Kielc, które wyruszą na rajd wspólnie. Zbiórka o godzinie 9.30, przy Urzędzie Wojewódzkim (al. IX Wieków Kielc 3). Przed wysłaniem zgłoszenia prosimy zapoznać się z regulaminem rajdu.

Partnerami rajdu są: Uzdrowisko Busko-Zdrój S.A., Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego, Miasto i Gmina Daleszyce oraz Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach.

Szkoły, które z różnych względów nie mogą wziąć udziału w rajdzie zachęcamy do włączenia się do akcji Świętokrzyski Dzień Roweru poprzez organizację w dniu 10 maja, wycieczek i rowerowych konkursów sprawnościowych na swoim terenie. Zachęcamy również uczniów i nauczycieli do korzystania z roweru podczas dojazdów do szkoły.

Wszystkie szkoły zainteresowane udziałem w rajdzie i akcji proszone są o wypełnienie właściwego formularza zgłoszeniowego i przesłanie go do dnia 25 kwietnia na adres pawel.boron@kuratorium.kielce.pl. Sprawozdanie z przebiegu akcji należy przesłać pod ten sam adres do 15 maja. Formularze są dostępne poniżej.

Świętokrzyski Dzień Roweru to czwarta po badmintonie, siatkówce i tenisie stołowym, akcja w ramach projektu  Świętokrzyskie Dni Sportu. Celem projektu jest promocja aktywności fizycznej wśród uczniów, propagowanie wybranych sportów oraz promowanie działalności szkół w zakresie rozwoju kultury fizycznej.

 

 

Załączniki

Regulamin Rajdu Gwiaździstego
Data: 2017-04-11, rozmiar: 177 KB
Zgłoszenie szkoły do Rajdu Gwiaździstego
Data: 2017-04-11, rozmiar: 14 KB
Świętokrzyski Dzień Roweru - Zgłoszenie szkoły
Data: 2017-04-11, rozmiar: 14 KB
SDR - Sprawozdanie
Data: 2017-04-11, rozmiar: 14 KB