10 kwietnia 2017

XVII Konkurs Papieski

Małopolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy zaprasza do udziału w XVII Konkursie Papieskim. W konkursie mogą wziąć udział uczestnicy Ochotniczych Hufców Pracy w każdym wieku oraz młodzież szkolna (ur. w 1997 r. i młodsza).

Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy konkursowej jednej lub po jednej z dwóch kategorii: praca fotograficzna, praca plastyczna.

Cele konkursu:

  1. Przybliżenie sylwetki świętego Brata Alberta – Adama Chmielowskiego „żołnierza, inwalidy, malarza, żebraka, cudotwórcy, człowieka z Bogiem zbratanego”.
  2. Skłonienie młodych ludzi do pochylenia się nad problemem „odbudowy dobra wspólnego w ojczyźnie, zasadą solidarności i współodpowiedzialności społecznej”, poszukiwania własnej drogi życiowej.

Przypominanie i odkrywanie na nowo nauczania Świętego Jana Pawła II, kształtowanie właściwych postaw mając na uwadze postać Brata Alberta, „jako patrona naszych trudnych czasów”.

Termin nadsyłania prac: do 5 maja 2017 r.

Załączniki

Regulamin XVII Konkursu Papieskiego
Data: 2017-04-10, typ pliku: DOC, rozmiar: 84 KB