7 kwietnia 2017

II edycja Rządowego Programu „Klub”

Trwa nabór wniosków do II edycji Rządowego Programu „KLUB”. W tym roku na ten cel Ministerstwo Sportu i Turystyki przeznaczyło kwotę 30 mln zł. Wnioski można składać do 21 kwietnia 2017 r.

Program „KLUB” to bezpośrednie wsparcie lokalnych środowisk sportowych, wzmocnienie funkcjonowania klubów sportowych – centrów aktywności fizycznej oraz miejsc identyfikacji i kształcenia talentów sportowych. Dofinansowanie może pozyskać każdy klub sportowy w tym również uczniowski klub sportowy, działający przez co najmniej 3 lata w formie stowarzyszenia i prowadzący szkolenie sportowe, które skierowane jest do dzieci i młodzieży do 18 roku życia. Kwota dofinansowania wynosi 10 000 zł dla klubów jednosekcyjnych i 15 000 zł dla wielosekcyjnych.

Dofinansowanie może być przeznaczone dla szkoleniowca (trenera, instruktora, nauczyciela wf), który prowadzi zajęcia sportowe w klubie. Wysokość dofinansowania wynagrodzenia szkoleniowca w programie wynosi 6000 zł (w przypadku klubu jednosekcyjnego) oraz 9000 zł (w przypadku klubu wielosekcyjnego) – w obu wariantach wynagrodzenie może zostać podzielone pomiędzy kilku szkoleniowców.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego i/lub organizacji obozu sportowego wynosi 4000 zł (w przypadku klubu jednosekcyjnego) oraz 6000 zł (w przypadku klubu wielosekcyjnego). Środki finansowe we wskazanej wysokości wnioskodawca może wykorzystać na zakup sprzętu sportowego i/lub organizację obozu sportowego) w dowolnej proporcji. Wnioski można składać do 21 kwietnia 2017 r. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz w Biuletynie Informacji Publicznej MSiT /www.bip.msit.gov.pl/.