4 kwietnia 2017

Program Centrum Edukacyjnego IPN Przystanek Historia – kwiecień 2017

KWIECIEŃ 2017

WYDARZENIA OTWARTE

WYSTAWY 

Z archiwum X (Departamentu)

Wystawa poświęcona działalności Departamentu X Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, prezentuje historię powstania i działalności szczególnej pod wieloma względami komórki tego resortu. Jego zadanie polegało na „oczyszczeniu” szeregów PZPR z agentów, prowokatorów oraz członków tzw. odchylenia prawicowo-nacjonalistycznego. Realizując powyższe zadania, funkcjonariusze Departamentu X dopuścili się szczególnych, nawet jak na zwyczaje panujące w MBP, okrucieństw. Historia Departamentu X to jednak nie tylko historia katów i ich ofiar. Przez pryzmat spraw, którymi się zajmował, wystawa pokazuje zarówno korzenie zbrodniczej idei, z której wyrósł – procesy moskiewskie lat 30., następnie pokazowe spektakle na Węgrzech, w Czechosłowacji, Rumunii, Bułgarii – jak również wybrane aspekty dziejów formacji komunistycznej w Polsce. Jej agenturalne powiązania z wywiadem sowieckim, problem demoralizacji i okrucieństw partyzantów GL-AL, a także kwestię zwalczania podziemia niepodległościowego. Wystawa opracowana przez Oddział IPN w Warszawie.

Zbrodnia Katyńska

Ekspozycja przedstawia najważniejsze aspekty związane z ludobójstwem dokonanym na polskich oficerach przez Sowietów na wiosnę 1940 r. Ukazane jest przymierze Związku Sowieckiego i III Rzeszy przeciw Polsce, konsekwencją którego była wspólna agresja na Polskę i jej rozbiór pod koniec września 1939 r., tragiczne losy polskich żołnierzy i oficerów wziętych do niewoli przez Sowietów podczas kampanii wrześniowej, a także historia zakłamywania bądź przemilczania prawdy o Zbrodni Katyńskiej. Wśród przedstawionych sylwetek ofiar Zbrodni Katyńskiej ukazane zostały również osoby związane z regionem świętokrzyskim.  Wystawa opracowana przez Delegaturę IPN w Kielcach.

Wystawy prezentowane będą do 21 kwietnia w godzinach otwarcia Przystanku Historia.

24–28.04: podczas „Tygodnia Katyńskiego” prezentowane będą także wystawy: „Charków–Katyń–Miednoje. Na nieludzkiej ziemi”, „Więziennictwo 1919–1945” oraz „Charków–Katyń–Miednoje. Ekshumacje”.

 

KŁOPOTY Z HISTORIĄ

5.04., godz. 17.00: spotkanie z Leszkiem Żebrowskim „Narodowe Siły Zbrojne – fakty i mity” dotyczyć będzie kontrowersji związanych z obozem narodowym oraz działalnością Brygady Świętokrzyskiej.

HISTORIA DLA KAŻDEGO

12.04., godz. 17.00: wykład Marka Jończyka „Historia kłamstwa katyńskiego” przybliży działania jakie do 1990 r. podejmował Związek Radziecki negując konsekwentnie swą odpowiedzialność za zbrodnię popełnioną na Polakach.

SEANS HISTORYCZNY

18.04., godz. 17.00: projekcja filmu dokumentalnego „Zbrodnia bez kary” reż. A. Pietraszek (52 min.)

W filmie przedstawione zostały relacje rodzin jeńców wojennych zamordowanych przez NKWD w 1940 r. Jednym z bohaterów dokumentu jest także  nieżyjący już ks. Prałat Zdzisław Peszkowski–ułan, ocalony jeniec obozu w Kozielsku, późniejszy kapelan „Rodzin Katyńskich” i pomordowanych na Wschodzie.

 

OFERTA DLA SZKÓŁ

 

WARSZTATY

10.04., godz. 14.00: szkolenie dla nauczycieli z województwa świętokrzyskiego „Zbrodnie niemieckie i sowieckie na przedstawicielach polskich elit w pierwszym okresie okupacji – wrzesień 1939–czerwiec 1941” w ramach seminarium „Polski wiek XX – losy państwa i narodu”.

SEANS HISTORYCZNY

W ramach obchodów Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej proponujemy projekcję filmu dokumentalnego „Zbrodnia bez kary” w reż. A. Pietraszek w terminie dogodnym dla zainteresowanej szkoły.

TYDZIEŃ KATYŃSKI

24–28.04: „Tydzień Katyński” – szczególne wydarzenie organizowane wraz z Muzeum Katyńskim, którego celem jest upamiętnienie ofiar Zbrodni Katyńskiej oraz upowszechnienie wśród mieszkańców Kielc oraz województwa świętokrzyskiego wiedzy na ten temat. W programie znajdą się m. in. wykłady i spotkania dyskusyjne skierowane zarówno do młodzieży szkolnej jak i osób dorosłych, projekcje filmów oraz ekspozycje wystaw.

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE

4.04: rozpocznie działanie strona internetowa zapalzniczpamieci.pl która stanowi zalążek katalogu pomników związanych z walką z niemieckim i sowieckim okupantem w czasie II wojny światowej i okresie późniejszym.

20.04, godz. 11.00 oraz 18.00: 8. przegląd filmowy „Echa Katynia”, Wojewódzki Dom Kultury, ul. Ściegiennego 2.

 

 

Załączniki

Przystanek Historia_program_kwiecień_1
Data: 2017-04-04, typ pliku: JPG, rozmiar: 2 MB
Przystanek Historia_program_kwiecień_2
Data: 2017-04-04, typ pliku: JPG, rozmiar: 2 MB