4 kwietnia 2017

Wystawy prezentowane w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia” – Kielce, kwiecień 2017

Od 1 do 21 kwietnia w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia” w Kielcach można oglądać następujące wystawy: „Z archiwum X (Departamentu)” oraz „Zbrodnia Katyńska”.

Wystawa „Z archiwum X (Departamentu)” prezentuje historię powstania i działalności szczególnej pod wieloma względami komórki Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Jego zadanie polegało na „oczyszczeniu” szeregów PZPR z agentów, prowokatorów oraz członków tzw. odchylenia prawicowo-nacjonalistycznego. Realizując powyższe zadania, funkcjonariusze Departamentu X dopuścili się szczególnych, nawet jak na zwyczaje panujące w MBP, okrucieństw. Historia Departamentu X to jednak nie tylko historia katów i ich ofiar. Przez pryzmat spraw, którymi się zajmował, wystawa pokazuje zarówno korzenie zbrodniczej idei, z której wyrósł – procesy moskiewskie lat 30., następnie pokazowe spektakle na Węgrzech, w Czechosłowacji, Rumunii, Bułgarii – jak również wybrane aspekty dziejów formacji komunistycznej w Polsce. Jej agenturalne powiązania z wywiadem sowieckim, problem demoralizacji i okrucieństw partyzantów GL-AL, a także kwestię zwalczania podziemia niepodległościowego. Wystawa opracowana przez Oddział IPN w Warszawie.

 

Ekspozycja „Zbrodnia Katyńska” przedstawia najważniejsze aspekty związane z ludobójstwem dokonanym na polskich oficerach przez Sowietów na wiosnę 1940 r. Ukazane jest przymierze Związku Sowieckiego i III Rzeszy przeciw Polsce, konsekwencją którego była wspólna agresja na Polskę i jej rozbiór pod koniec września 1939 r., tragiczne losy polskich żołnierzy i oficerów wziętych do niewoli przez Sowietów podczas kampanii wrześniowej, a także historia zakłamywania bądź przemilczania prawdy o Zbrodni Katyńskiej. Wśród przedstawionych sylwetek ofiar Zbrodni Katyńskiej ukazane zostały również osoby związane z regionem świętokrzyskim.  Wystawa opracowana przez Delegaturę IPN w Kielcach.

Wystawy prezentowane będą do 21 kwietnia w godzinach otwarcia Przystanku Historia.

 

Podczas „Tygodnia Katyńskiego” (24–28 kwietnia) prezentowane będą także wystawy: „Charków–Katyń–Miednoje. Na nieludzkiej ziemi”, „Więziennictwo 1919–1945” oraz „Charków–Katyń–Miednoje. Ekshumacje”.

Załączniki

Zbrodnia Katyńska
Zbrodnia Katyńska
Data: 2017-04-04, typ pliku: JPG, rozmiar: 88 KB
Z archiwum X Departamentu
Z archiwum X Departament
Data: 2017-04-04, typ pliku: JPG, rozmiar: 32 KB