11 kwietnia 2017

Akademia Metodyczna w powiecie koneckim

Informujemy, że spotkanie w ramach „Akademii Metodycznej” dla nauczycieli z terenu powiatu koneckiego odbędzie się 19 kwietnia w Szkole Podstawowej w Radoszycach (ul. Szkolna 1). W godz. 11.30–12.15 zostanie przeprowadzona lekcja otwarta dla klas I–III, w godz. 12.30–13.15 – lekcja dla klas IV–VI.

Prosimy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz nauczycieli wychowania fizycznego z powiatu koneckiego, chętnych do udziału w otwartych lekcjach, o zgłaszanie się do 18 kwietnia. Zgłoszenia można dokonać w Systemie Obsługi Szkoleń ŚCDN. Kod formy PS39

Projekt „Akademia Metodyczna” jest realizowany przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli wspólnie z Kuratorium Oświaty w Kielcach. Głównym celem projektu jest wsparcie metodyczne nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i nauczycieli wychowania fizycznego w realizacji zadań wynikających z podstawy programowej oraz wypracowanie modelu współpracy nauczyciela klas I-III z nauczycielem wychowania fizycznego.