4 kwietnia 2017

Konkurs „Szkoła zawodowa najwyższej jakości 2017”

Fundacja Fundusz Współpracy wraz z Mazowieckim Kuratorium Oświaty, Ośrodkiem Rozwoju Edukacji i Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli ogłasza w roku szkolnym 2016/2017 drugą edycję konkursu na najlepsze praktyki szkół zawodowych w zakresie zapewnienia jakości kształcenia o nagrodę „Szkoła zawodowa najwyższej jakości”.

Zapraszamy wszystkie szkoły zawodowe do zgłaszania wdrażanych rozwiązań mających na celu zapewnienie jakości kształcenia.

Regulamin konkursu i karta zgłoszeniowa dostępne są na stronie www.najlepszazawodowa.pl.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 10 kwietnia 2017 r. o godz. 16.00 – liczy się data wpływu zgłoszenia do Organizatora konkursu.