4 kwietnia 2017

Ankieta on-line „Kształtowanie kompetencji czytelniczych dzieci i młodzieży”

Państwo
Dyrektorzy przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów
szkół ponadgimnazjalnych oraz placówek oświatowych
z terenu województwa świętokrzyskiego

Szanowni Państwo,

jednym z ustalonych przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2016/2017 jest „Kształtowanie kompetencji czytelniczych dzieci i młodzieży”. W związku z powyższym Świętokrzyski Kurator  Oświaty zwraca się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety on-line dotyczącej podejmowanych przez szkoły/placówki działań z zakresu upowszechniania czytelnictwa, rozwijania kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży.

Ankietę należy wypełnić do 11 kwietnia 2017 r.

Informacji w tej sprawie udziela:

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Kazimierz Mądzik