3 kwietnia 2017

Stypendyści  MEN za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2015/2016. Uroczystość wręczenia dyplomów

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół
w województwie świętokrzyskim

Uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom  Ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szklonym 2015/2016 odbędzie się 12 kwietnia 2017 roku o godz.  12.00 w Sali Omega, w Centrum Kongresowym Targów Kielce, ul. Zakładowa 1.

Serdecznie zapraszamy stypendystów, ich nauczycieli, wychowawców oraz rodziców.

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Kazimierz Mądzik