31 marca 2017

Zarządzenie nr 48/2017 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy- Prawo oświatowe i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych

Załączniki

Zarządzenie nr 48/2017
Data: 2017-03-31, typ pliku: PDF, rozmiar: 827 KB
Załącznik nr 1 do zarządzenia
Data: 2017-03-31, typ pliku: DOCX, rozmiar: 20 KB
Załącznik nr 2 do zarządzenia
Data: 2017-03-31, typ pliku: DOCX, rozmiar: 18 KB
Załącznik nr 3 do zarządzenia
Data: 2017-03-31, typ pliku: DOCX, rozmiar: 17 KB
Załącznik nr 4 do zarządzenia
Data: 2017-03-31, typ pliku: DOCX, rozmiar: 16 KB