31 marca 2017

Bezpłatna konferencja „Jak chronić siebie i przyrodę? – pomysły na lekcje w klasie i w terenie. Aktywne metody nauczania w klasach I-VI”

Fundacja Uniwersytet Dzieci zaprasza na bezpłatną konferencję „Jak chronić siebie i przyrodę? – pomysły na lekcje w klasie i w terenie. Aktywne metody nauczania w klasach I-VI”, która odbędzie się 26 kwietnia 2017 w godzinach 15:30­–19:00 w Krakowie, na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Krupnicza 33a.

Podczas konferencji nauczyciele dowiedzą się, w jaki sposób realizować atrakcyjne lekcje przyrodnicze zwiększające świadomość ekologiczną uczniów. Na uczestników czekają prelekcje oraz warsztaty prowadzone przez specjalistów z zakresu zrównoważonego rozwoju oraz ochrony przyrody. Podstawa programowa, zarówno dla klas I­–III, jak i IV­–VI, obejmuje edukację związaną z pożytecznością harmonijnego rozwoju świata roślin i zwierząt. Program konferencji został tak opracowany, by nauczyciele otrzymali jak najwięcej inspirujących wskazówek oraz gotowych pomysłów do wykorzystania w szkole.

Szczegóły na stronie: http://www.scenariuszelekcji.edu.pl/aktualnosci/bezplatna-konferencja-dla-nauczycieli