31 marca 2017

Warsztaty w ramach projektu RedELEprof

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza na warsztaty w ramach projektu RedELEprof. Głównym celem projektu jest podniesienie jakości nauczania języka hiszpańskiego w Polsce poprzez stworzenie spójnego systemu doskonalenia zawodowego dla nauczycieli języka hiszpańskiego. Wspólne działania są kontynuacją dotychczasowej długotrwałej i owocnej współpracy pomiędzy Ośrodkiem Rozwoju Edukacji i Biurem Radcy ds. Edukacji Ambasady Hiszpanii w Polsce, reprezentującym Ministerstwo Edukacji, Kultury i Sportu Królestwa Hiszpanii.

Projekt RedELEprof składa się z dwóch elementów: RedELEprof Centralnego i RedELEprof Regionalnego. W ramach RedELEprof Centralnego liderzy wybrani w drodze szczegółowej rekrutacji dwa razy w roku kalendarzowym uczestniczą w trzydniowym szkoleniu doskonalącym w Sulejówku. W trakcie doskonalenia prowadzonego przez hiszpańskojęzycznych specjalistów zdobywają nową wiedzę oraz opracowują plan szkolenia, które sami przeprowadzą w swoim regionie.

Projekt RedELEprof Regionalny obejmuje warsztaty doskonalące prowadzone w języku hiszpańskim przez lidera w swoim regionie. Zaproszeni nauczyciele, wykorzystując zdobyte umiejętności, przygotowują konspekty zajęć, które następnie udostępniane są na stronie ORE. W tej chwili w sieci znajduje się pięciu liderów, po jednym z Mińska Mazowieckiego, Poznania, Gdańska, Torunia i Lublina. Liderzy zobowiązani są również do promowania działań związanych z językiem i kulturą hiszpańskojęzyczną.

Planowane jest również przygotowanie szkolenia e-learningowego dla uczestników szkoleń regionalnych.

W najbliższym czasie odbędą się szkolenia w Lublinie: 7 kwietnia i w Poznaniu: 8 kwietnia.

Więcej informacji i rejestracja: https://www.ore.edu.pl/zespół-kompetencji-językowych-i-wiedzy-o-kulturze/sieć-nauczycieli-języka-hiszpańskiego-–-redeleprof