27 marca 2017

Festiwal polszczyzny we Włoszczowie

23 marca  w I Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Władysława Sikorskiego  i w Domu Kultury        we Włoszczowie  odbył się XI Wojewódzki Turniej Sprawności Językowej – turniej, który z troski o język ojczysty i jego kondycję połączył przedstawicieli instytucji rządowych, oświatowych i ludzi biznesu. Wielką wartością turnieju jest właśnie wspólne  działanie dla upowszechniania  poprawności językowej i kształtowania poczucia wartości  języka ojczystego.

Patronat honorowy i finansowy nad  4 kategoriami konkursowymi i potyczkami językowymi dla ponad dwustuosobowej widowni sprawowali: Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas, Świętokrzyski Kurator Oświaty Kazimierz Mądzik, Starosta Włoszczowski Jerzy Suliga. Patronatem  merytorycznym konkurs objęli: Wydział Polonistyki UJK Kielce, Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i redakcja „Polonistyki”.                   W ufundowaniu wartościowych nagród wymienione instytucje wsparły: Strunobet Migacz, ZPUE Małgorzaty i Bogusława Wypychewiczów, OSM Włoszczowa, RobTrans Jacek Robak, Europlus Paweł Bąk.

W rozgrywkach turniejowych uczestniczyło 79 uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, w większości  z województwa świętokrzyskiego.  Uczestnicy wysłuchali bardzo ciekawego wykładu dr. hab. Piotra Zbróga, który od pierwszych minut nawiązał z młodzieżą świetny kontakt. Podkreślił między innymi, że młodzi ludzie są tymi, którzy język tworzą, że kondycja polszczyzny, mimo wszechobecnych zapożyczeń z języka angielskiego, ma się dobrze i ciągle się rozwija, a młodzież w tym rozwoju ma znaczący udział.

Rangę i potrzebę realizacji tej obywatelskiej inicjatywy podkreślili Starosta Włoszczowski Jerzy Suliga i wizytator Kuratorium Oświaty  Sławomir Krzysztofik.

Widzowie również mieli okazję sprawdzić swoją znajomość poprawnych form i norm: wyjaśniali znaczenie związków frazeologicznych, dobierali właściwe formy liczebników, poprawiali błędy językowe w wyrażeniach, czytali skrętacze językowe. Ponad dwustu uczestników turnieju bardzo dobrze się bawiło językiem ojczystym.

Wyniki XI Wojewódzkiego Turnieju Sprawności Językowej we Włoszczowie

Szkoły gimnazjalne

„Czytam, więc rozumiem”

 • I m. Dominika Kula – PG w Daleszycach
 • II m. Dawid Mędrek – PG nr 1 w Koniecpolu
 • III m. Justyna Bubel – PG w Rudzie Malenieckiej
 • III m. Natalia Łosak – PG w Daleszycach
 • IV m. Anna Ciułany – PG w Radkowie
 • IV m. Pola Batko – PG nr 2 w Koniecpolu

„Konkurs poprawnych norm i form”

 • I m. Aleksandra Gil i Adrianna Sołtysiak – PG w Rudzie Malenieckiej
 • II m. Aleksandra Słabisz i Nikola Wojciechowska – PG w Koniecznie
 • III m. Klaudia Walkowicz i Wiktor Zwierzyński – PG w Daleszycach
 • III m. Olga Zalewska i Małgorzata Janus – PG w Kurzelowie
 • IV m. Zuzanna Ślęzak i Dawid Natkowski – PG w Radkowie
 • IV m. Dominika Grzybek i Julita Stefańska – PG nr 2 we Włoszczowie

Szkoły ponadgimnazjalne

„Czytam, więc rozumiem”

 • I m. Dawid Cichoń – ZSP nr 3 we Włoszczowie
 • II m. Agata Ola – ZS w Staszowie
 • III m. Anna Ostrowska – II LO w Skarżysku – Kamiennej
 • III m. Wiktoria Nowak – I LO we Włoszczowie
 • IV m. Anna Maroń – I LO w Jędrzejowie
 • IV m. Michał Grochowski – I LO w Staszowie

„Konkurs poprawnych norm i form”

 • I m. Justna Kotlarz i Natalia Dorobek – I LO w Staszowie
 • II m. Julia Pierzchnica i Kamil Pytel – I LO we Włoszczowie
 • III m. Zuzanna Uszlińska i Wojciech Kułaga – ZS w Staszowie
 • IV m. Monika Młodawska i Adrian Michniowski – II LO w Skarżysku-Kam.
 • IV m. Małgorzata Wydrych i Marta Śliwińska – I LO w Jędrzejowie