27 marca 2017

Zaproszenie na konferencję dla dyrektorów tzw. „małych szkół”

Szanowni Państwo,
Panie, Panowie Dyrektorzy tzw. „małych szkół”

W  ramach wspomagania dyrektorów tzw. „małych szkół” z terenu województwa świętokrzyskiego serdecznie zapraszam na konferencję, która odbędzie się 6 kwietnia 2017 r. o godzinie 10.00 w Publicznej Szkole Podstawowej w Szczecnie, Szczecno172, 26-015 Pierzchnica.

Do udziału w konferencji zachęcam dyrektorów „małych szkół” zarówno tych prowadzonych przez osoby prawne lub osoby fizyczne jak i prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego liczące do 70 uczniów.

Program konferencji:

  • 10.00 – 10.15  Powitanie gości oraz otwarcie konferencji – Pan Kazimierz Mądzik – Świętokrzyski Kurator Oświaty
  • 10.15 – 10.30 Prezentacja działalności Publicznej Szkoły Podstawowej w Szczecnie – Pani Anna Dziedzic – Dyrektor Szkoły
  • 10.30 – 11.00 Przerwa kawowa
  • 11.00 – 12.00 Wdrażanie podstawy programowej kształcenia ogólnego – Pani Beata Niziołek – koordynator ds. wdrażania podstaw programowych, starszy wizytator Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach
  • 12.00 – 13.00  Organizacja pracy i nauczania w klasach łączonych – Pani Bożena Majchrzyk – konsultant Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach
  • 13.00 – 14.30  Projektowanie organizacji pracy szkoły w roku szkolnym 2017/2018 w świetle najnowszych przepisów prawa z zakresu sytemu oświaty – Pan Wiesław Gruszka – starszy wizytator Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach
  • 14.30 – 14.45 Dyskusja
  • 14.45 – 15.00 Podsumowanie konferencji i zaproszenie do współpracy

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszę o wypełnienie formularza zgłoszeniowego do dnia 04.04.2017 r.

Informacji na temat konferencji udziela Pani Barbara Krzemińska – wizytator Kuratorium Oświaty w Kielcach (e-mail: barbara.krzeminska@kuratorium.kielce.pl., tel. 41 343 38 53).

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Kazimierz Mądzik