27 marca 2017

Konkurs dla nauczycieli „Dwie Ojczyzny”

Muzeum Emigracji w Gdyni zaprasza nauczycieli klas ponadgimnazjalnych do konkursu na najlepszy konspekt 45-minutowej lekcji poświęconej historii polskich dzieci, które podczas II wojny światowej znalazły schronienie w Nowej Zelandii. W ramach konkursu do 1900 szkół w całej Polsce zostały rozesłane egzemplarze książki „Dwie Ojczyzny”, wydanej przez gdyńskie muzeum.

W 1944 roku, na zaproszenie premiera Petera Frasera do Nowej Zelandii przybyło 733 polskich dzieci, w dużej części sierot, które przeszły koszmar deportacji w głąb ZSRR. Opiekę zapewniono im w niewielkim miasteczku Pahiatua. Zorganizowano im tam warunki do godnego życia i edukacji w języku polskim. Nad „Małą Polską” powiewała polska flaga. Polskie dzieci były pierwszymi uchodźcami, których przyjęła Nowa Zelandia.

Gościnność mieszkańców Nowej Zelandii oraz ich troska o los małych tułaczy jest jednym z najważniejszych elementów wspomnień „dzieci z Pahiatua”. Ich relacje znaleźć można w książce „Dwie Ojczyzny. Polskie dzieci w Nowej Zelandii. Tułacze wspomnienia” pod redakcją jednego z mieszkańców obozu – Stanisława Manterysa. W związku z jej powtórnym wydaniem przez Muzeum Emigracji, placówka ogłasza konkurs dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych.

Aby wziąć udział w konkursie, należy opracować konspekt 45-minutowej lekcji dotyczącej historii „dzieci z Pahiatua” i zrealizować ją z uczniami. Celem konkursu jest przybliżenie uczniom szkół ponadgimnazjalnych nie tylko historii „Małej Polski” w Pahiatua, ale także tematu ewakuacji polskich więźniów po 1941 roku oraz jej szlaku, obejmującego m.in. Iran oraz Indie.

Zgłoszenia konkursowe należy wysyłać listownie do 14 kwietnia 2017 na adres Muzeum Emigracji w Gdyni, ul. Polska 1, 81 – 339 Gdynia z dopiskiem „Dzieci z Pahiatua”.

Szczegóły konkursu znajdują się w Regulaminie, dostępnym na stronie http://www.polska1.pl/pl/dzialania/aktualnosci/konkurs_dla_nauczycieli.