27 marca 2017

Informacja dla uczestników etapu wojewódzkiego konkursu „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”

Etap wojewódzki konkursu „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego” dla szkół podstawowych i gimnazjalnych odbędzie się w dniu 30 marca 2017 r.  w VI Liceum Ogólnokształcącym im. J. Słowackiego w Kielcach o godzinie 11.00.

Etap wojewódzki olimpiady „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego” dla szkół ponadgimnazjalnych odbędzie się  w dniu 30 marca 2017 r.  w VI Liceum Ogólnokształcącym im. J. Słowackiego w Kielcach o godzinie 11.00.

Na etap wojewódzki uczniowie ze szkół ponadgimnazjalnych przynoszą swoją pracę pisemną, na temat której dostali informacje od organizatorów olimpiady.