27 marca 2017

Spotkanie pt. „Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL – potrzeba chwili czy dług wobec Niezłomnych?”

29 marca 2017 r. w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia” odbędzie się kolejne spotkanie w cyklu „Kłopoty z historią”, w którym podejmowane są zagadnienia dotyczące najnowszej historii Polski, nierzadko kwestii spornych i skomplikowanych.

W lutym 2016 r., w budynku Aresztu Śledczego Warszaw-Mokotów przy ul. Rakowieckiej zaprezentowana została inicjatywa dotycząca utworzenia Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. Zostanie ono utworzone na wydzielonym terenie Aresztu Śledczego, w którym więziono i mordowano żołnierzy Armii Krajowej i podziemia niepodległościowego. Oficjalne otwarcie Muzeum planowane jest na 1 marca 2019 r. O tworzeniu ekspozycji muzealnej w dawnym więzieniu na Mokotowie, a także o historii tego miejsca, gdzie od połowy lat 40. oraz w latach 50. XX w. byli przetrzymywani, torturowani i mordowani członkowie antykomunistycznego podziemia niepodległościowego, a następnie osadzani więźniowie polityczni PRL, opowie dyrektor powstającego muzeum Jacek Pawłowicz.

Data i miejsce spotkania: Centrum Edukacyjne IPN „Przystanek Historia”, 29 marca 2017 r., godz. 17.00.