24 marca 2017

Zaproszenie do udziału w konferencji „Wychowanie do wartości w rodzinie i w szkole”

Kuratorium Oświaty w Kielcach oraz Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach serdecznie zapraszają dyrektorów, pedagogów szkolnych i nauczycieli ze szkół i placówek oświatowych województwa świętokrzyskiego do udziału w konferencji  „Wychowanie do wartości
w rodzinie i w szkole”.

Celem spotkania jest propagowanie działań podkreślających rangę kształtowania postaw i wartości w procesie wychowania.

Uczestnictwo nauczycieli w konferencji będzie inspiracją do podejmowania kreatywnych rozwiązań w szkołach oraz okazją do zainicjowania przedsięwzięć na rzecz konstruktywnej współpracy podmiotów współuczestniczących w procesie wychowania. Posłuży również określeniu dotychczasowego stanu realizacji i wyznaczeniu działań spełniających kierunek polityki oświatowej państwa: Kształtowanie postaw. Wychowanie
do wartości.

Podczas konferencji przedstawione zostaną doświadczenia instytucji współodpowiedzialnych za podejmowanie skutecznych działań w zakresie wychowania
do wartości.

Organizacja i uczestnictwo w konferencji:

  • Termin konferencji:  3 kwietnia 2017 r.  godzina 10.00–14.10
  • Miejsce:  Kino „Moskwa”, Kielce, ul. Staszica 5

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o zarejestrowanie się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Formularz zgłoszeniowy on-line na konferencję: http://sodmidn.kielce.eu/wdwwriws

 

Załączniki

Program konferencji
Data: 2017-03-24, typ pliku: PDF, rozmiar: 105 KB