22 marca 2017

Konferencja „Depresja u dzieci i młodzieży. Kiedy śmierć wydaje się łatwiejsza niż życie. Syndrom wypalenia zawodowego nauczycieli – fakty i mity.”

Szanowni Państwo
Dyrektorzy, Nauczyciele i Wychowawcy
szkół i placówek oświatowych w województwie świętokrzyskim

Kuratorium Oświaty w Kielcach oraz Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach zapraszają do udziału w konferencji pn.: „Depresja u dzieci i młodzieży. Kiedy śmierć wydaje się łatwiejsza niż życie. Syndrom wypalenia zawodowego nauczycieli – fakty i mity.”.   Konferencja odbędzie się w dniu 4 kwietnia 2017 r. w siedzibie Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach, przy ul. Jagiellońskiej 109A (w godz. 1000 – 1400).

Konferencja nawiązuje do hasła kampanii WHO, ogłoszonego w związku z obchodami Światowego Dnia Zdrowia’2017 – „Depresja – porozmawiajmy o niej” i jest odpowiedzią na narastający problem zagrożenia depresją, również w grupie dzieci i młodzieży. Według danych WHO depresja jest współcześnie najpowszechniejszą chorobą cywilizacyjną. Ocenia się, że w Polsce zmaga się z nią ok. 10% dorosłych, 2% dzieci w przedziale wieku 6 – 12 lat oraz (według niektórych badań) 4 – 8% w grupie młodzieńczej. Szkoła jest miejscem, w którym dzieci i młodzież spędzają kilka godzin dziennie. Dlatego tak ważna jest rola szkoły, nauczyciela i wychowawcy w rozpoznawaniu typowych zachowań, mogących świadczyć o wystąpieniu depresji oraz w zapobieganiu alienacji i stygmatyzacji dzieci i młodzieży dotkniętych nią. Nauczyciele mający emocjonalny kontakt z ludźmi, którym zawodowo niosą pomoc narażeni są na pojawienie się syndromu wypalenia zawodowego. Objawy wypalenia zawodowego nie pojawiają się nagle, ale postępują w sposób stopniowy w obliczu działania przewlekłego napięcia.

Konferencję poprowadzą zaproszeni specjaliści z zakresu psychologii, pedagogiki i coachingu, którzy opiszą problem depresji i wypalenia zawodowego tj. mechanizmy powstawania, objawy, źródła, skutki zdrowotne i społeczne. Ale w szczególności przedstawią rekomendacje i praktyczne porady, których stosowanie mogłyby pomóc w dostosowaniu procesu dydaktycznego i wychowawczego do potrzeb uczniów i nauczycieli.

Jeszcze raz serdecznie zapraszam Państwa do udziału w konferencji. Deklarację uczestnictwa proszę wypełnić do dnia 31 marca 2017 r. poprzez formularz zgłoszeniowy on-line. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w konferencji decydować będzie kolejność zgłoszeń. Informacja potwierdzająca udział w konferencji zostanie Państwu przekazana drogą e-mailową w dniu 31.03.2017 r.

Z ramienia Kuratorium Oświaty w Kielcach za organizację konferencji odpowiedzialna jest Pani wizytator Małgorzata Połeć (telefon: 41 3421820, email:  malgorzata.polec@kuratorium.kielce.pl.

Do pobrania: Program konferencji