20 marca 2017

V Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Wesołego Alleluja”

Szkoła Podstawowa w Woli Zgłobieńskiej zaprasza dzieci przedszkolne oraz uczniów szkół podstawowych do udziału w V Międzynarodowym Konkursie Plastycznym “Wesołego Alleluja”. Patronat Honorowy nad konkursem objął Burmistrz Boguchwały, Marszałek Województwa Podkarpackiego, Podkarpacki Kurator Oświaty oraz Prezes Banku Spółdzielczego w Niechobrzu. Termin nadsyłania prac mija 7 kwietnia 2017 roku.

Szczegółowe informacje: http://spwolazglobienska.pl/v-miedzynarodowy-konkurs-plastyczny-wesolego-alleluja-2/