20 marca 2017

Konkurs na dzieło artystyczne „Ziarnista struktura materii – od Demokryta do Smoluchowskiego”

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego zaprasza do udziału w konkursie na dzieło artystyczne „Ziarnista struktura materii – od Demokryta do Smoluchowskiego” w zakresie malarstwa, rzeźby i grafiki artystycznej.

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Fizycznego ustanowił rok 2017 Rokiem Mariana Smoluchowskiego. W setną rocznicę śmierci tego wybitnego fizyka zaplanowano szereg działań mających na celu uczczenie i przybliżenie postaci uczonego.

Dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów i absolwentów szkół wyższych organizowany jest konkurs na dzieło artystyczne: „Ziarnista struktura materii – od Demokryta do Smoluchowskiego”, który ma za zadanie zachęcić młodych ludzi do tworzenia dzieł inspirowanych badaniami w ramach nauk ścisłych, w szczególności pracami Mariana Smoluchowskiego.

Konkurs jest organizowany w dwóch kategoriach: amatorzy i profesjonaliści. W kategorii amatorzy mogą wziąć udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (w tym liceów plastycznych i artystycznych) oraz studenci wyższych uczelni nieplastycznych, natomiast w kategorii profesjonaliści mogą wziąć udział studenci i absolwenci wyższych szkół plastycznych.

Termin nadsyłania zgłoszeń wraz z reprodukcją pracy w formie elektronicznej upływa z dniem 8.05.2017.

Szczegółowe informacje wraz z regulaminem konkursu znajdują się na stronie: http://www.smoluchowski.uj.edu.pl/start