15 marca 2017

Ogólnopolski konkurs „Tadeusz Kościuszko – niezłomny bojownik w walkach o niepodległość”

Uczestnik konkursu powinien w pracy multimedialnej lub literackiej rozwinąć jedno z podanych zagadnień:

 • wyjaśnić, dlaczego Kościuszkę nazywamy bohaterem dwóch narodów,
 • dokonać analizy oceny insurekcji kościuszkowskiej ze wskazaniem jej mocnych
  i słabych stron,
 • opisać wpływ pobytu Kościuszki w Paryżu na przekonania polityczne
  i społeczne, czyli „Tadeusz Kościuszko jako osoba walcząca o prawa osób dyskryminowanych”,
 • opisać działalność Tadeusza Kościuszki jako inżyniera wojskowego w wojnie
  o niepodległość Stanów Zjednoczonych,
 • przedstawić, w jaki sposób postrzegali Tadeusza Kościuszkę jemu współcześni,
 • przedstawić, w jaki sposób we współczesnym świecie upamiętniony jest Tadeusz Kościuszko.

Szczegółowe informacje: http://muzeum-niepodleglosci.pl/strefa-mlodziezy/ogolnopolski-konkurs-tadeusz-kosciuszko-niezlomny-bojownik-w-walkach-o-niepodleglosc/