10 marca 2017

XI Wojewódzki Turniej Sprawności Językowej

Organizatorem turnieju jest I Liceum Ogólnokształcące im. gen. Władysława Sikorskiego we Włoszczowie działające w partnerstwie z Fundacją I Liceum im. gen. Władysława Sikorskiego we Włoszczowie.

Patronat honorowy nad turniejem sprawują Wojewoda Świętokrzyski, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Świętokrzyski Kurator Oświaty, Starosta Włoszczowski.

Patronat merytoryczny nad turniejem sprawuje Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Instytut Filologii Polskiej UJK oraz redakcja „Polonistyki” – czasopisma dla nauczycieli.

Miejsce turnieju: 29-100 Włoszczowa, ul. Wiśniowa 12, I Liceum Ogólnokształcące.

Uczestnikami Wojewódzkiego Turnieju Sprawności Językowej mogą być:

  • w kategorii „Czytam, więc rozumiem” uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych,
  • w kategorii „Konkurs poprawnych norm i form” uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych.

Szczegółowe informacje: http://1-lo.pl/news/regulamin-xi-wojewodzkiego-turnieju-sprawnosci-jezykowej