10 marca 2017

Materiały z konferencji „Uzależnienia behawioralne dzieci i młodzieży. Kiedy kończy się przyjemność a zaczyna uzależnienie”

Szanowni Państwo,

dziękuję wszystkim uczestnikom  za udział w I i II edycji konferencji pt: „Uzależnienia behawioralne dzieci i młodzieży. Kiedy kończy się przyjemność a zaczyna uzależnienie”.

Przekazuję do Państwa dyspozycji materiały pokonferencyjne, które pozwolą wrócić do interesujących zagadnień poruszanych podczas spotkania.

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Kazimierz Mądzik

 

Załączniki