9 marca 2017

Publikacja informacji – Ogólnopolski konkurs plastyczny „Torowisko to nie boisko”

Celem konkursu jest propagowanie zasad bezpieczeństwa oraz wzorców odpowiedzialnego zachowania się na obszarach stacji, przystanków i przejazdów kolejowych. Zachęcamy do nauki poprzez zabawę, wykorzystanie wyobraźni i oryginalnych pomysłów małych twórców.

Aby wziąć udział w konkursie i wygrać nagrodę w postaci bezpiecznej lekcji, należy wykonać pracę plastyczną ilustrującą temat konkursu. Technika wykonania pracy jest dowolna. Spośród nadesłanych prac zostanie wybranych 10 najlepszych.

Zdjęcie pracy należy przesłać na adres: konkurs@utk.gov.pl. Można także przesłać oryginał pracy pocztą do Urzędu Transportu Kolejowego na adres: Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa, z dopiskiem: „Konkurs – Torowisko to nie boisko”.

Prosimy o przesyłanie prac do 13 marca 2017 r.

Szczegółowe informacje: https://www.utk.gov.pl/pl/pasazerowie/kampanie/torowisko-to-nie-boisko/12436,Oglaszamy-konkurs-quotTorowisko-to-nie-boiskoquot.html