8 marca 2017

Zaproszenie na wykład dr Ryszarda Śmietanki–Kruszelnickiego pt. „Żołnierze Niezłomni w walce z komunistycznym zniewoleniem”

9 marca 2017 r. w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia” odbędzie  się kolejny wykład w stałym cyklu „Historia dla każdego”, w którym historycy prezentują, w przystępnej formie, zagadnienia dotyczące dziejów Polski.

Wykład dr Ryszarda Śmietanki–Kruszelnickiego „Żołnierze Niezłomni w walce  z komunistycznym zniewoleniem” poświęcony będzie działalności podziemia niepodległościowego na Kielecczyźnie po 1945 r., strukturom konspiracyjnym,  najważniejszym akcjom i dowódcom: „Zagończykowi” oraz „Igle”.

„Żołnierze Niezłomni w walce z komunistycznym zniewoleniem”  w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia” – Kielce,  ul. Warszawska 5, 9 marca 2017 r., 17.00.