8 marca 2017

Sprawozdanie z piątego szkolenia dla nowo powołanych dyrektorów szkół i placówek oświatowych z terenu województwa świętokrzyskiego, którzy objęli stanowisko z dniem 1 września 2016 r.

Miło nam poinformować, że w dniu 28 lutego 2017r. w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach odbyło się już 5. szkolenie dla nowo powołanych dyrektorów szkół i placówek oświatowych z województwa świętokrzyskiego, którzy objęli stanowiska od 1 września 2016 r. Zgromadzonych dyrektorów oraz zaproszonych gości uroczyście powitał Pan Zbigniew Wojciechowski – Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach.

Spotkanie poprowadziła Pani Renata Jędrzejewska – wizytator Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach.

Szkolenie składało się z 2. paneli:

  • I panel poprowadziła Pani Barbara Maciejewska – starszy wizytator Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach. Dotyczył on organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, organizacji zajęć rewalidacyjnych, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka  oraz najważniejszych zmian dotyczących kształcenia specjalnego. Po prezentacji Pani wizytator odpowiadała na pytania dyrektorów szkół i placówek oświatowych z województwa świętokrzyskiego dotyczące konkretnych przypadków z ich własnej praktyki.
  • II panel poprowadzili zaproszeni goście: Pan Jan Cedro – Dyrektor Gimnazjum im. Jana Pawła II w Daleszycach, który przekazał informacje na temat pozyskiwania środków finansowych dla szkół oraz Pan Krzysztof Wójcikowski – Dyrektor Zespołu Szkół w Ćmińsku, mówiąc o tym, „Jaka powinna być dobra szkoła? Jak pracować, aby osiągać sukcesy?”. Panowie udzielili praktycznych rad i wskazówek swoim kolegom/koleżankom dyrektorom szkół i placówek oświatowych z województwa świętokrzyskiego. Goście odpowiadali na pytania, dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem zawodowym.

W szkoleniu uczestniczyło 43 dyrektorów.

Przy organizacji szkoleń dla nowo powołanych dyrektorów kierownictwo i pracownicy Kuratorium Oświaty w Kielcach mają na uwadze kształtowanie u nowo powołanych dyrektorów umiejętności, niezbędnych do tego, by zarządzane szkoły i placówki z sukcesem realizowały zadania mające na celu właściwe i skuteczne sprawowanie nadzoru pedagogicznego.