7 marca 2017

Pismo Forum Związków Zawodowych dotyczące opiniowania uchwał JST w sprawie projektu dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego

Załączniki

Forum Związków Zawodowych - pismo opiniowanie uchwał JST
Data: 2017-03-07, typ pliku: PDF, rozmiar: 350 KB