13 marca 2017

Badania systemu oddziaływań profilaktycznych w Polsce

Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach otwartego konkursu ofert powierzyło Fundacji „Masz Szansę” realizację zadania publicznego pt . „Przeprowadzenie całościowych badań dotyczących funkcjonowania systemu oddziaływań profilaktycznych w Polsce”. Projekt zakończy się w grudniu 2018 roku, w tym czasie zaplanowano przeprowadzenie dwukrotnych badań na terenie szkół w 2017 i w 2018 roku.

Nadrzędnym celem działań zaplanowanych w ramach projektu jest przeprowadzenie wielowymiarowej diagnozy sytuacji w zakresie działań psychoprofilaktycznych podejmowanych na rzecz uczniów w polskich szkołach. Diagnoza będzie obejmować:

  • ocenę potrzeb profilaktycznych uczniów i wychowanków w szkołach;
  • ewaluację działań profilaktycznych realizowanych w środowiskach szkolnych;
  • uwarunkowania ekonomiczno-organizacyjne i prawno-administracyjne profilaktyki w szkołach;
  • uwarunkowania społeczno-kulturowe działalności profilaktycznej.

Do udziału w badaniach będą zaproszeni uczniowie, nauczyciele, rodzice, przedstawiciele samorządów, realizatorzy działań profilaktycznych i reprezentacji społeczności lokalnej. Zachęcamy do współpracy z przedstawicielami Fundacji „Masz Szansę oraz z osobami odpowiadającymi za prowadzenie badań, co pozwoli na uzyskanie ważnych informacji na temat efektywności działań profilaktycznych.

W województwie świętokrzyskim za koordynację współpracy ze szkołami i planowaną diagnozę oraz badania odpowiadają panie psycholog: Kinga Zielińska, e-mail: rozalska-kinga@wp.pl, tel. 504 565 748, Aleksandra Wypych, e-mail: aleksandra.galek@tlen.pl