7 marca 2017

Reforma edukacji – czynności kadrowe dyrektora szkoły

Nauczyciele gimnazjów oraz szkół, do których włączane są gimnazja bądź które powstały z przekształcenia gimnazjum, dla których znajdzie się zatrudnienie z początkiem kolejnego roku szkolnego w szkole, w której prowadzone są klasy dotychczasowego gimnazjum (art. 236 i art. 239 ustawy wprowadzającej ustawę – Prawo oświatowe) 

  • Stają się nauczycielami szkoły, w którą przekształcone jest gimnazjum bądź do której włączone zostało gimnazjum – informacja dyrektora szkoły do dnia 15 maja roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, z początkiem którego zostanie dokonane przekształcenie bądź włączenie gimnazjum.

Nauczyciele gimnazjów oraz szkół, do których włączane są gimnazja bądź które powstały z przekształcenia gimnazjum, dla których nie znajdzie się zatrudnienia z początkiem kolejnego roku szkolnego, w której prowadzone są klasy dotychczasowego gimnazjum1(art. 225 ustawy wprowadzającej ustawę – Prawo oświatowe) 

  • Przenosi się w stan nieczynny  (w przypadku brak zgody – rozwiązuje się stosunek pracy) – informacja dyrektora szkoły o przeniesieniu w stan nieczynny do dnia 15 maja roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, z początkiem którego nauczyciel zostanie przeniesiony w stan nieczynny wraz z informacją, że nauczyciel z dniem przeniesienia w stan nieczynny staje się nauczycielem szkoły, w którą przekształcone jest gimnazjum bądź do której włączone zostało gimnazjum
  • Ogranicza się zatrudnienie – informacja dyrektora szkoły o ograniczeniu zatrudnienia do dnia 15 maja roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, z początkiem którego nauczycielowi zostanie ograniczone zatrudnienie

Nauczyciele samodzielnych gimnazjów, które będą wygaszane (art. 225 ustawy wprowadzającej ustawę – Prawo oświatowe)1

  • Przenosi się w stan nieczynny  (w przypadku brak zgody – rozwiązuje się stosunek pracy) – informacja dyrektora szkoły o przeniesieniu w stan nieczynny do dnia 15 maja roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, z początkiem którego nauczyciel zostanie przeniesiony w stan nieczynny
  • Ogranicza się zatrudnienie – informacja dyrektora szkoły o ograniczeniu zatrudnienia do dnia 15 maja roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, z początkiem którego nauczycielowi zostanie ograniczone zatrudnienie.

Nauczyciele pozostałych szkół systemu oświaty i ich zespołów, które przekształcone zostają w szkoły nowego systemu (art. 242, art. 244, art. 246, art. 249, art. 251 i art. 253 ustawy wprowadzającej ustawę – Prawo oświatowe) 

  • Stają się nauczycielami szkół nowego typu – informacja dyrektora szkoły do dnia 15 maja roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, z początkiem którego szkoła stanie się szkołą nowego systemu

1 DOTYCZY roku szkolnego 2017/2018 oraz 2018/2019