6 marca 2017

XVII międzynarodowy konkurs dla dzieci i młodzieży „Muzealne Spotkania z Fotografią”

Muzeum w Koszalinie zaprasza dzieci i młodzież do udziału w konkursie fotograficznym. W konkursie mogą brać udział uczniowie, którzy nie ukończyli 18 roku życia.

Udział w konkursie mogą wziąć uczniowie, którzy podczas wizyty w muzeum wykonali fotografie przedstawiające muzealne wystawy albo ich fragmenty (pojedyncze eksponaty, zestawy zabytków), zaplecze muzeum (pracownie naukowe, konserwatorskie itp.), a także budynki muzeów, elementy ich architektury, otoczenia lub zabytki zgromadzone w muzeach na wolnym powietrzu. Organizatorzy dopuszczają także pracę, w której uczestnik w formie reportażu, felietonu lub eseju fotograficznego przedstawi swoje spotkanie z muzeum (lekcję muzealną, zajęcia w muzealnej pracowni fotograficznej, wycieczkę do muzealnego skansenu itp.). Możliwe jest także nadesłanie na konkurs multimedialnego fotoreportażu (fotocast), tematycznie związanego z muzeum.

Szczegółowe informacje: http://www.mszf.px.pl/regu/pol.html