6 marca 2017

II międzyszkolny konkurs matematyczny „Zdobądź szóstkę w Dziewiątce”

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas II gimnazjum w Kielcach oraz powiecie kieleckim, wytypowani przez macierzystą placówkę (w szczególnych przypadkach szkołę może reprezentować uczeń klasy I – kryterium udziału nie jest wiek ucznia, lecz posiadane przez niego umiejętności).

Uwaga! W konkursie nie mogą brać udziału finaliści i laureaci konkursów matematycznych szczebla co najmniej wojewódzkiego.

Cele konkursu:

  • popularyzowanie matematyki wśród uczniów gimnazjum
  • rozwijanie uzdolnień i zainteresowań matematycznych
  • umożliwienie uczniom szczególnie uzdolnionym matematycznie
  • sprawdzenia swoich wiadomości i umiejętności
  • dostarczenie uczniom satysfakcji, szansy i radości z sukcesu

Załączniki

Regulamin konkursu
Data: 2017-03-06, typ pliku: DOCX, rozmiar: 26 KB