6 marca 2017

Program Centrum Edukacyjnego IPN Przystanek Historia – marzec 2017

MARZEC 2017

WYDARZENIA OTWARTE

WYSTAWY

Oddziały „Łupaszki”

Wystawa prezentuje szlak bojowy 5. i 6. Brygady Wileńskiej oraz sylwetki płk. Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki” i jego podkomendnych. Zygmunt Szendzielarz należał do pokolenia wolnej Polski, ukształtowanego w duchu patriotycznym, przywiązanego do tradycji niepodległościowych. Ścigany przez Niemców, tropiony zawzięcie przez sowieckich partyzantów. Chronił przed represjami kresową społeczność polską, również z powodzeniem walczył z okupacyjnymi siłami niemieckimi, kolaboracyjnymi jednostkami litewskimi oraz sowiecką partyzantką. „Łupaszka”, aresztowany latem 1948 r., po ponad dwuletnim śledztwie został skazany za walkę o niepodległość Polski na 18-krotną karę śmierci. Zamordowano go trzy miesiące później. Wystawa opracowana przez Oddział IPN w Warszawie we współpracy z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Twarze kieleckiej bezpieki 1944–1956

Pierwsza część wystawy „Twarze kieleckiej bezpieki”, prezentującej funkcjonariuszy kieleckiej policji politycznej, którzy w latach 1944–1990 zajmowali kierownicze stanowiska i ponoszą odpowiedzialność za działania oraz represje wymierzone w społeczeństwo dla ochrony interesów komunistycznej partii i ZSRR. Ekspozycja dotyczy okresu 1944–1956, obejmuje zatem lata funkcjonowania Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, później Wojewódzkiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Publicznego w Kielcach. Likwidacja podziemia niepodległościowego była głównym celem komunistycznego aparatu represji, do 1956 r. zadaniem tym zajmował się m.in. Wydział do Walki z Bandytyzmem. Wystawa opracowana przez Oddział IPN w Krakowie.

Wystawy prezentowane będą w marcu w godzinach otwarcia Przystanku Historia.

 HISTORIA DLA KAŻDEGO

9.03., godz. 17.00: wykład dr. Ryszarda Śmietanki–Kruszelnickiego „Żołnierze Niezłomni w walce z komunistycznym zniewoleniem” poświęcony będzie działalności podziemia niepodległościowego na Kielecczyźnie po 1945 r., strukturom konspiracyjnym,  najważniejszym akcjom i dowódcom: „Zagończykowi” oraz „Igle”.

 SEANS HISTORYCZNY

22.03., godz. 17.00: projekcja filmu dokumentalnego „Kwatera Ł”, reż. A. Gołębiewski (45 min.)

Film jest zapisem pracy zespołu naukowców (historyków, archeologów, antropologów), który w lecie 2012 r. na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie odkrywał prawdę o komunistycznych mordach w pierwszym dziesięcioleciu PRL.

 KŁOPOTY Z HISTORIĄ

29.03., godz. 17.00: spotkanie z Leszkiem Żebrowskim „Narodowe Siły Zbrojne – fakty i mity” dotyczyć będzie kontrowersji związanych z obozem narodowym oraz działalnością Brygady Świętokrzyskiej.

OFERTA DLA SZKÓŁ

 LUDZIE (W) HISTORII

17.03., godz. 11.00: spotkanie „Ostatni żołnierze Ponurego” ze Szczepanem Mrozem (regionalistą) oraz Michałem Tamiłło i Sławomirem Mazurem (dokumentalistami) poświęcone będzie misji, jaką stało się rejestrowanie wspomnień ostatnich żyjących partyzantów Jana Piwnika.

WARSZTATY

20.03., godz. 14:00: szkolenie dla nauczycieli z województwa świętokrzyskiego „Polacy i Żydzi w czasie II wojny światowej” w ramach seminarium „Polski wiek XX – losy państwa i narodu”.

 WARSZTATY

W związku z 75. rocznicą rozpoczęcia Akcji Reinhardt proponujemy szkołom ponadgimnazjalnym warsztaty „Operacja Reinhardt” w terminie dogodnym dla zainteresowanej szkoły.

 SEANS HISTORYCZNY

W ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” proponujemy projekcję filmu dokumentalnego „Kwatera Ł” w reż. A. Gołębiewskiego w terminie dogodnym dla zainteresowanej szkoły.

 

 

 

Załączniki

Przystanek Historia_program_marzec_1
Data: 2017-03-06, typ pliku: JPG, rozmiar: 2 MB
Przystanek Historia_program_marzec_2
Data: 2017-03-06, typ pliku: JPG, rozmiar: 2 MB