6 marca 2017

Wystawy prezentowane w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia” – Kielce, marzec 2017

Od 1 do 31 marca w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia” w Kielcach można oglądać następujące wystawy: Oddziały „Łupaszki” oraz „Twarze kieleckiej bezpieki 1944–1956”

Wystawa „Oddziały Łupaszki” prezentuje szlak bojowy 5. i 6. Brygady Wileńskiej oraz sylwetki płk. Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki” i jego podkomendnych. Zygmunt Szendzielarz należał do pokolenia wolnej Polski, ukształtowanego w duchu patriotycznym, przywiązanego do tradycji niepodległościowych. Ścigany przez Niemców, tropiony zawzięcie przez sowieckich partyzantów. Chronił przed represjami kresową społeczność polską, również z powodzeniem walczył z okupacyjnymi siłami niemieckimi, kolaboracyjnymi jednostkami litewskimi oraz sowiecką partyzantką. „Łupaszka”, aresztowany latem 1948 r., po ponad dwuletnim śledztwie został skazany za walkę o niepodległość Polski na 18-krotną karę śmierci. Zamordowano go trzy miesiące później. Wystawa opracowana przez Oddział IPN w Warszawie we współpracy z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Wystawa „Twarze kieleckiej bezpieki 1944–1956” jest pierwszą częścią ekspozycji „Twarze kieleckiej bezpieki”, prezentującej funkcjonariuszy kieleckiej policji politycznej, którzy w latach 1944–1990 zajmowali kierownicze stanowiska i ponoszą odpowiedzialność za działania oraz represje wymierzone w społeczeństwo dla ochrony interesów komunistycznej partii i ZSRR. Ekspozycja dotyczy okresu 1944–1956, obejmuje zatem lata funkcjonowania Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, później Wojewódzkiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Publicznego w Kielcach. Likwidacja podziemia niepodległościowego była głównym celem komunistycznego aparatu represji, do 1956 r. zadaniem tym zajmował się m.in. Wydział do Walki z Bandytyzmem. Wystawa opracowana przez Oddział IPN w Krakowie.

 Wystawy prezentowane będą w marcu w godzinach otwarcia Przystanku Historia

Załączniki

Twarze kieleckiej bezpieki
Twarze kieleckiej bezpieki
Data: 2017-03-06, typ pliku: JPG, rozmiar: 40 KB
Oddziały Łupaszki
Oddziały Łupaszki
Data: 2017-03-06, typ pliku: JPG, rozmiar: 144 KB