13 marca 2017

Zapraszamy do udziału w Świętokrzyskim Dniu Tenisa Stołowego

Świętokrzyski Kurator Oświaty wspólnie z Świętokrzyskim Okręgowym Związkiem Tenisa Stołowego zapraszają placówki oświatowe do udziału w akcji pn. „Świętokrzyski Dzień Tenisa Stołowego”. Akcja będzie się składała z dwóch części. W pierwszej części może wziąć udział każda szkoła, która w dniu 17 marca 2017 r. zorganizuje na swoim terenie dowolną imprezę sportową związaną z tenisem stołowym. Może to być turniej klasowy lub międzyszkolny, otwarty trening, warsztaty lub inna forma aktywności.

Wszystkie szkoły zainteresowane udziałem w akcji proszę o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go do dnia 15 marca na adres pawel.boron@kuratorium.kielce.pl. Sprawozdanie z przebiegu akcji należy przesłać pod ten sam adres do dnia 23 marca. Formularze są dostępne na stronie internetowej kuratorium.kielce.pl

Druga część ŚDTS to Turniej Tenisa Stołowego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, który odbędzie się w 21 marca w hali sportowej w Bilczy. Turniej będzie rozgrywany w grach singlowych. Prowadzona będzie osobna klasyfikacja dla dziewcząt i chłopców. W turnieju może wziąć udział maksymalnie 2 zawodników i 2 zawodniczki z jednej szkoły. Szkoły zainteresowane udziałem w turnieju mogą się zgłaszać do 15 marca, wysyłając na adres pawel.boron@kuratorium.kielce.pl nazwę szkoły i ilość zawodników. Informacje o turnieju można uzyskać pod numerem telefonu 413421783. Decyduje kolejność zgłoszeń z zastrzeżeniem, że z danego powiatu mogą się zgłosić tylko dwie szkoły danego typu.
Turniej Tenisa Stołowego został objęty patronatem honorowym Wojewody Świętokrzyskiego Pani Agaty Wojtyszek.

„Świętokrzyski Dzień Tenisa Stołowego” to trzecia z akcji w ramach projektu „Świętokrzyskie Dni Sportu”. W pierwszej akcji poświęconej badmintonowi wzięło udział 130 placówek oświatowych na terenie których odbyły się imprezy sportowe. Uczestniczyło w nich ponad 13 tysięcy osób. Natomiast w drugiej poświęconej siatkówce wzięły udział 142 szkoły – ponad 10 tysięcy uczestników. Celem projektu jest promocja aktywności fizycznej wśród uczniów, propagowanie wybranych sportów oraz wspieranie i promowanie działalności szkół w zakresie rozwoju kultury fizycznej.

Załączniki

SDTS - Zgłoszenie szkoły
Data: 2017-03-03, rozmiar: 14 KB
SDTS - Sprawozdanie
Data: 2017-03-03, rozmiar: 14 KB
SDTS - Regulamin turnieju
Data: 2017-03-14, rozmiar: 192 KB