15 marca 2017

Akademia Metodyczna – lekcje otwarte dla nauczycieli z powiatów starachowickiego i skarżyskiego

Informujemy, że spotkanie w ramach „Akademii Metodycznej” dla nauczycieli z terenu powiatów starachowickiego i skarżyskiego odbędzie się w Zespole Szkół w Wielkiej Wsi (gmina Wąchock) w dniu 22 marca 2017 roku. W godz. 11.30–12.15 zostanie przeprowadzona lekcja otwarta dla klas I–III, w godz. 12.30–13.15 – lekcja dla klas IV–VI.

Prosimy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz nauczycieli wychowania fizycznego z powiatów starachowickiego i skarżyskiego – chętnych do udziału w otwartych lekcjach – o zgłaszanie się do 20 marca. Zgłoszenia można dokonać w Systemie Obsługi Szkoleń ŚCDN. Kod formy PS39

Projekt „Akademia Metodyczna” jest realizowany przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli wspólnie z Kuratorium Oświaty w Kielcach. Głównym celem projektu jest wsparcie metodyczne nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i nauczycieli wychowania fizycznego w realizacji zadań wynikających z podstawy programowej oraz wypracowanie modelu współpracy nauczyciela klas I-III z nauczycielem wychowania fizycznego.