18 września 2018

Ogólnopolski konkurs „Wzór osobowy godny naśladowania – uczniowskie biografie”

Organizatorem konkursu jest Katedra Dydaktyki i Edukacji Szkolnej w Instytucie Pedagogiki KUL. Konkurs ma charakter ogólnopolski i jest adresowany do nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Celem konkursu jest promowanie sylwetek tych uczniów, którzy swoją postawą przejawiającą się zaangażowaniem w działania, dają przykład zagospodarowania swojego młodzieńczego życia budowaniem różnorodnego dobra. Podstawą promowania sylwetek uczniów jest ich biografia napisana przez podmioty, do których adresowany jest konkurs. Najciekawsze biografie zostaną wydane w formie zwartej „Młodzież jakiej nie znacie. Wzory osobowe godne naśladowania”.

Szczegółowe informacje: http://www.kul.pl/ogolnopolski-konkurs-na-biografie-uczniow-wzorow-godnych-nasladowania,art_72492.html