3 marca 2017

XVIII Ogólnopolska Wystawa Fotografii Dzieci i Młodzieży Białystok 2017

Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku zaprasza do udziału w XVIII edycji Ogólnopolskiej Wystawy Fotografii Dzieci i Młodzieży Białystok 2017 pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej, Prezydenta Miasta Białegostoku i Związku Polskich Artystów Fotografików Okręg Północno-Wschodni.

Aby wziąć udział w konkursie należy w terminie do 12 kwietnia 2017 roku wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz przesłać prace w wersji cyfrowej na adres: j.forfa@mdk.bialystok.pl. Udział w konkursie jest bezpłatny. Tematyka prac konkursowych jest dowolna. Prace konkursowe można zgłaszać w dwóch kategoriach wiekowych: I) do ukończonych lat 15; II) do ukończonych lat 21. Każdy autor może nadesłać maksymalnie 4 zdjęcia w dowolnej technice. Zestawy zdjęciowe (nie przekraczające 3 zdjęć), wyraźnie oznaczone, traktowane będą jako jedna praca. Wszystkie nadsyłane prace muszą mieć minimalny rozmiar dłuższego boku 3000 pikseli oraz format .jpg.

Wręczenie nagród odbędzie się 27 maja 2017 roku w budynku Młodzieżowego Domu Kultury w Białymstoku.

Szczegółowe informacje: wystawafotografii.mdk.bialystok.pl