1 marca 2017

Wytyczne Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych dotyczące wykorzystania monitoringu wizyjnego w szkołach

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół i Placówek
Przedstawiciele Organów Prowadzących Szkoły i Placówki

W związku z opracowaniem przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych wytycznych dotyczących wykorzystania monitoringu wizyjnego w szkołach przekazuję Państwu powyższe wytyczne do stosownego wykorzystania, zwłaszcza w przypadku zainstalowania lub zamiaru zainstalowania w szkole lub placówce monitoringu wizyjnego. Udostępniany Państwu dokument stanowi materiał edukacyjny, w którym szeroko omówiono kwestie związane z instalowaniem monitoringu wizyjnego w szkołach, a także zasady prowadzenia monitoringu i postępowania z tak zgromadzonymi danymi.

Z wyrazami szacunku,
Świętokrzyski Kurator Oświaty
Kazimierz Mądzik

Załączniki