1 marca 2017

Ankieta „Szkoła dla innowatora” dla nauczycieli

W ramach projektu pt. „Szkoła dla innowatora” realizowanego na zlecenie Ministerstwa Rozwoju RP mającego na celu dokonanie analizy dotyczącej kształcenia kompetencji proinnowacyjnych w szkołach w Polsce i zagranicą prowadzone jest badanie ankietowe wśród polskich nauczycieli.

Prosimy o podzielenie się swoimi spostrzeżeniami i opiniami na temat kształcenia kompetencji innowacyjnych w polskiej oświacie. Kwestionariusz składa się z trzech pytań i metryczki.

Ankieta on-line dostępna jest pod adresem: www.goo.gl/FpaGiZ