7 czerwca 2017

Projekt „Cybernauci – kompleksowy projekt kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci”

Od września 2016 roku fundacja Nowoczesna Polska realizuje warsztaty z zakresu bezpiecznego korzystania z internetu, cyberprzestrzeni i reagowania na zagrożenia. “Cybernauci” dotarli już aż do 663 szkół z całej Polski.

Poza kompleksowymi warsztatami obejmującymi wszystkie grupy społeczności szkolnej, fundacja oferuje także komplet bezpłatnych materiałów edukacyjnych z zakresu bezpiecznego korzystania z internetu i reagowania na zagrożenia, przeznaczonych zarówno dla uczniów jak i nauczycieli, rodziców i opiekunów. Ponadto udostępnia katalog zasobów edukacyjnych, organizuje trzy edycje Konkursu Cybernautów oraz inspiruje inne szkoły do działania poprzez prowadzenie bazy Dobrych Praktyk. Dzięki udostępnionym zasobom edukacyjnym, szkoły mogą samodzielnie i niezależnie od zewnętrznych instytucji czy projektów, wdrażać temat cyberbezpieczeństwa i edukacji medialnej w swoich placówkach. Wszystkie zasoby edukacyjne dostępne są na stronie projektu: www.cybernauci.edu.pl.

Materiały edukacyjne to pakiet przygotowany z myślą o wszystkich grupach społeczności szkolnej: komiksy dla dzieci i młodzieży, test wiedzy dla rodziców oraz scenariusze zajęć dla nauczycieli. Wszystkie materiały dostępne są na licencji CC BY SA 3.0, co oznacza, że można z nich bezpłatnie korzystać, pobierać i modyfikować. Materiały dostępne są w zakładce “materiały edukacyjne” na stronie projektu. W katalogu materiałów edukacyjnych znajdują się ogólnodostępne zasoby i pakiety edukacyjne, które mogą być pomocne w samodzielnym prowadzeniu zajęć w szkołach z zakresu bezpieczeństwa w sieci. Natomiast w nowej zakładce na stronie projektu, Dobre Praktyki, gromadzimy akcje i działania, które zostały samodzielnie zaplanowane i zrealizowane przez szkoły w ramach pierwszej edycji Konkursu Cybernautów. Można tam znaleźć inspirujące przykłady działań zarówno wewnątrzszkolnych takich jak: konkursy plastyczne czy poetyckie, quizy, pokazy filmowe i teatralne czy scenariusze zajęć, jak i działania bardziej otwarte, szerzej angażujące lokalną społeczność: spotkania z policjantami, konferencje czy pikniki rodzinne. Dodatkowo opis każdej dobrej praktyki szkolnej można bezpłatnie pobrać ze strony: http://cybernauci.edu.pl/dobre-praktyki.

Szkoły, które ukończyły warsztaty prowadzone w ramach projektu “Cybernauci”, od kwietnia 2017 r. mają szansę na udział w drugiej edycji Konkursu Cybernautów i wygranie sprzętu elektronicznego. Zadaniem konkursowym jest zorganizowanie w szkole akcji promującej wiedzę na temat edukacji medialnej, cyberbezpieczeństwa i reagowania na zagrożenia. Zgłoszenia do II edycji Konkursu Cybernautów można przesyłać do końca września 2017 roku za pomocą formularza. Więcej informacji o projekcie oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na: http://www.cybernauci.edu.pl/konkurs.

Załączniki

Szczegółowe informacje o projekcie
Data: 2017-03-01, rozmiar: 268 KB