28 lutego 2017

„Papież Słowianin” Ogólnopolski Konkurs wiedzy o czasach i osobie Karola Wojtyły – Jana Pawła II dla uczniów gimnazjum

Po weryfikacji  etapu szkolnego, Wojewódzka Komisja Konkursowa ustaliła listę uczestników etapu wojewódzkiego:

 1. Julia Sado, uczennica Publicznego Gimnazjum Samorządowego im. Noblistów Polskich w Kazimierzy Wielkiej, 50 pkt.
 2. Wiktoria Rozszczypała, uczennica Gimnazjum Nr 1 w Opatowie, 45 pkt.
 3. Magdalena Koral, uczennica Gimnazjum Nr 1 w Opatowie, 44 pkt.
 4. Natalia Waga, uczennica Gimnazjum Nr 1 w Opatowie, 44 pkt.
 5. Aleksandra Szarlińska, uczennica Publicznego Gimnazjum Samorządowego im. Noblistów Polskich w Kazimierzy Wielkiej, 40 pkt.
 6. Angelika Galus, uczennica Publicznego Gimnazjum Samorządowego im. Noblistów Polskich w Kazimierzy Wielkiej, 39 pkt.
 7. Julia Błajszczak, uczennica Publicznego Gimnazjum Samorządowego im. Noblistów Polskich w Kazimierzy Wielkiej, 38 pkt.
 8. Aleksandra Gibała, , uczennica Gimnazjum Nr 1 w Opatowie, 36 pkt.
 9. Weronika Batorska, , uczennica Gimnazjum Nr 1 w Opatowie, 36 pkt.
 10. Filip Weselak, , uczeń Gimnazjum Nr 1 w Opatowie, 33 pkt.
 11. Maciej Dąbrowski, uczeń Gimnazjum Nr 9 w Kielcach, 33 pkt.
 12. Patryk Macias, uczeń Gimnazjum w Rytwianach, 32 pkt.
 13. Weronika Kucharska, uczennica Gimnazjum Nr 1 w Opatowie, 30 pkt.
 14. Igor Adamski, uczeń Gimnazjum Nr 1 w Opatowie, 25 pkt.
 15. Julia Kozłowska, uczennica Gimnazjum Nr 1 w Opatowie, 36 pkt.
 16. Damian Olszewski, uczeń Gimnazjum nr 9 w Kielcach, 12 pkt.
 17. Eryk Balikowski, uczeń Gimnazjum nr 9 w Kielcach, 9 pkt.

Zgodnie z regulaminem Konkursu do etapu wojewódzkiego przechodzą wszyscy wyżej wymienieni uczniowie.

Etap Wojewódzki odbędzie się w dniu 6 marca 2017 r. o godz. 12.00 w Samorządowym Zespole Szkół Nr 1 w Opatowie, 25-500 Opatów, ul. Ćmielowska 2