27 lutego 2017

VI Ogólnopolska Konferencja „Normalizacja w Szkole”

Polski Komitet Normalizacyjny we współpracy z Ośrodkiem Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, 15 marca 2017 roku organizuje VI Ogólnopolską Konferencję „Normalizacja w Szkole”. Temat wiodący to: „Normy gwarantem bezpieczeństwa produktów i systemów”.

Celem konferencji jest ukazanie norm jako narzędzia zapewniającego:

  • oczekiwany poziom bezpieczeństwa produktów i systemów,
  • usprawnienie zarządzania organizacjami (normy zarządzania),
  • poprawę bezpieczeństwa pracy,
  • zaufanie do przedsiębiorcy, jego wyrobów i usług.

Konferencja przeznaczona jest dla dyrektorów placówek oświatowych, zainteresowanych nauczycieli, pracowników organów prowadzących placówki i organów sprawujących nadzór pedagogiczny z terenu całego kraju i objęta jest honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Tradycyjnie, podczas Konferencji, odbędzie się także podsumowanie V Ogólnopolskiego Konkursu dla uczniów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych Normalizacja i ja pod tytułem Normy gwarantem bezpieczeństwa produktów, zorganizowanego przez Polski Komitet Normalizacyjny. Zadaniem nauczycieli było opracowanie scenariusza lekcji. Uczniowie mogli nadsyłać prace w trzech kategoriach: esej, film, komiks. Do konkursu zgłoszono 159 prac z całej Polski. Laureatom wręczone zostaną nagrody i dyplomy.

Więcej informacji znajduje się na stronie: https://goo.gl/jUae6R