27 lutego 2017

Do 6 marca! Składanie zamówień na część IV podręczników standardowych na rok szkolny 2016/2017

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół,

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że w strefie SIO2 (strefie dla zalogowanych) od 27 lutego 2017 r. (poniedziałek) udostępnione zostaną Państwu formularze umożliwiające złożenie:

 • przez publiczne szkoły podstawowe i publiczne ogólnokształcące szkoły muzyczne I stopnia Zapotrzebowania na podręcznik zapewniany przez MEN;
 • przez niepubliczne szkoły podstawowe i niepubliczne ogólnokształcące szkoły muzyczne I stopnia Wniosku o wyposażenie w podręczniki:
  • do klasy III szkoły podstawowej – część IV.
   • Część IV podręcznika składa się z 2 książek (edukacja zintegrowana, matematyka). Zamówienia składane będą na 2 książki dla każdego ucznia klasy III (komplet) oraz dodatkowo 4 książki na każdy oddział klasowy (2 komplety);
  • do klasy II szkoły podstawowej – część IV, ale tylko na brakujące egzemplarze podręcznika.
   • Część IV podręcznika składa się z 2 książek (edukacja zintegrowana, matematyka). Zamówienia składane będą na 2 książki dla każdego ucznia (komplet), dla którego brakuje podręczników oraz dodatkowo 2 książki na każdy oddział klasowy (1 komplet).

Prosimy pamiętać, że zamawiają Państwo liczbę książek a nie kompletów.

Zbieranie Zamówień i Wniosków wyłącznie do 6 marca 2017 r.

Zapotrzebowania i Wnioski na podręcznik do klasy I będą składane w ramach zamówień uzupełniających (jeśli będzie taka potrzeba), w związku ze znacznie mniejszą liczbą dzieci w klasach pierwszych od września br. niż liczba podręczników już dostarczonych do szkół w poprzednich dwóch latach.

W celu złożenia ww. zapotrzebowania przez szkołę należy skorzystać ze „strefy dla zalogowanych” portalu systemu informacji oświatowej, dostępnej pod adresem https://strefasio.men.gov.pl. Możliwość skorzystania ze strefy mają wyłącznie osoby posiadające aktualne upoważnienie do dostępu do bazy danych SIO oraz aktywny login i hasło. Ponadto, aby uniknąć błędów w działaniu formularzy, zaleca się przy pierwszym wejściu na stronę składania zamówienia wyczyścić cache przeglądarki (skrót CTRL + F5 lub https://www.java.com/pl/download/help/webcache.xml)

Prosimy o składanie zapotrzebowania według następującej zasady:

Na podręczniki do klasy III i II należy złożyć odrębne zamówienie.

Podręczniki do klasy III:

liczba wszystkich uczniów klas III * 2 (podręcznik do edukacji zintegrowanej plus matematyka) + liczba oddziałów * 2 (przysługują Państwu dwa pełne komplety podręczników na oddział) * 2 (podręcznik do edukacji zintegrowanej plus matematyka)

Przykład: zamawiamy podręczniki dla 65 uczniów w 4 oddziałach

65*2+4*2*2= 146

Podręczniki do klasy II:

liczba uczniów klas II, dla których brakuje podręczników * 2 (podręcznik do edukacji zintegrowanej plus matematyka) + liczba oddziałów * 2 (podręcznik do edukacji zintegrowanej plus matematyka, przysługuje Państwu jeden rezerwowy komplet podręczników na oddział)

UWAGA! Nie należy składać zamówienia na podręczniki do klasy II, jeżeli dysponują Państwo wystarczającą liczbą egzemplarzy podręczników do klasy II część IV.

Przykład: zamawiamy podręczniki dla 6 uczniów w 1 oddziale

6*2+1*2=14

W przypadku problemów ze złożeniem zamówienia proszę o kontakt z infolinią pod nr telefonu 022 116 51 00 lub z Kuratorium Oświaty w Kielach tel. (41) 342-17-83.