16 marca 2018

 VI konkurs „Wędrówki Przez Chiny” 

Instytut Konfucjusza już po raz szósty organizuje konkurs dla uczniów klasy VII szkół podstawowych oraz II i III gimnazjum (rocznik 2004–2006), który ma na celu rozwijanie zainteresowania geografią i kulturą Chin wśród gimnazjalistów. Jednocześnie chcemy pobudzić wyobraźnię młodych ludzi chińską kulturą i tradycjami.

W etapie pierwszym uczniowie mają za zadanie przygotowywanie prezentacji (składającej się z max. 10 slajdów, czas prezentacji max. 10 minut), dotyczącej ich wymarzonej podróży po Chinach. Co ważne, prezentacje te muszą zawierać nie tylko opis wymarzonej trasy (przedstawiony jako wyobrażona relacja z już odbytej podróży), ale również dodatkowe elementy (koniecznie obydwa): spotkanie z wybraną postacią z chińskiej historii lub mitologii oraz wykorzystanie min. jednego starożytnego chińskiego wynalazku (np. jako narzędzie, środek transportu itp.).

Szczegółowe informacje: www.instytutkonfucjusza.uj.edu.pl/konkursy/konkurs-dla-gimnazjalistow